Služby

Provádíme pravidelné technické prohlídky pro kategorie:
T – Traktor (T1-T4)
C – Pásové traktory (C1-C5)
R – Přívěs traktorový, Návěs traktorový (Ra1-Ra4)
S – Pracovní stroje (Sa1,Sa2,Sb1,Sb2)

Evidenčních kontroly pro kategorie:
T – Traktor (T1-T4)
C – Pásové traktory (C1-C5)
R – Přívěs traktorový, Návěs traktorový (Ra1-Ra4)
S – Pracovní stroje (Sa1,Sa2,Sb1,Sb2)

Měření EMISÍ pro:
Zážehové motory
Vznětové motory

V souladu se zákonem 56/2001 Sb. jsme oprávněni provádět technické prohlídky traktorů a přípojných vozidel mobilním způsobem na předem schváleném zkušebním úseku krajským úřadem Zlínského kraje.